Plănuiește-ți vacanța la

Cheile Grădiștei

Pentru început, alege o stațiune în care vrei să te cazezi

Resort Resort Fundata
Resort Resort Moieciu
Pasul următor: alege o unitate de cazare

Plănuiește-ți vacanța la

Cheile Grădiștei

vreau să mă cazez în Resort

Pentru câte persoane vrei să rezervi?

Ai la dispoziție unități de cazare din care să alegi

Alege tipul și numarul de camere dorite!

Înapoi: alege alt resort
Pasul următor: perioada și durata

Plănuiește-ți vacanța la

Cheile Grădiștei

vreau să mă cazez în Resort
la , într-un grup de persoane

În ce perioadă să te așteptăm?

Înapoi: alege altă unitate de cazare
Pasul următor: date personale

Plănuiește-ți vacanța la

Cheile Grădiștei

vreau să mă cazez în Resort
la , într-un grup de persoane , în perioada
Înapoi: alege altă perioada și durată
Trimite cererea de rezervare

UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI ACORDUL DE INFORMARE

Citiți cu atenție acești termeni și condiții de utilizare înainte de a utiliza sau a obține orice materiale, informații, produse sau servicii www.cheilegradistei.ro. Prin accesarea site-ului www.cheilegradistei.ro sunteți de acord să acceptați, fără limitare sau calificare, toți acești termeni și condiții de utilizare. Dacă nu acceptați acești Termeni și condiții de utilizare, vă rugăm să părăsiți imediat www.cheilegradistei.ro.

 

1.  TERMENI DE UTILIZARE

 

Prezentul Acord guvernează utilizarea dvs. site-ului aflat la adresa www.cheilegradistei.ro (denumit "Site-ul") și este încheiat între Cheile Gradistei SRL (denumit în continuare "noi", "nostru" sau "Noi") și dvs., în numele dvs. și al cumpărătorului, membrului sau furnizorului pentru care v-ați înregistrat ("Dumneavoastră"). Utilizând, vizionând, transmițând, stocând și / sau utilizând Site-ul, serviciile saufuncțiile oferite în sau de către Site și / sau conținutul Site-ului în orice mod, ați fost de acord cu fiecare și cu toți termenii și Condițiile de mai jos și renunțați la orice drept de a pretinde ambiguitate sau eroare în prezentul acord. Ne rezervăm dreptul, cu discreția exclusivă și absolută, de a modifica, schimba, adăuga sau elimina porțiuni din acești termeni în orice moment fără notificare și, dacă nu se indică altfel, astfel de modificări vor intra în vigoare imediat; Prin urmare, verificați periodic acești termeni pentru modificări. Dacă veți continua să utilizați site-ul în urma postării modificărilor din acest Acord, va însemna că acceptați aceste modificări. Dvs. și Cheile Gradistei SRL sunteți contractori independenți și nicio agenție, parteneriat, asociere prin participațiune, relație angajat - angajator nu este destinată sau creată prin prezentul acord.

 

2.  ELIGIBILITATEA

 

Site-ul este disponibil numai persoanelor și entităților care pot forma contracte cu caracter juridic obligatoriu în conformitate cu legislația aplicabilă. Fără a limita cele menționate anterior, site-ul și serviciile oferite de Site nu sunt disponibile minorilor. Site-ul și materialele aflate pe sau prin intermediul Site-ului sunt furnizate de noi numai în scop informativ, înțelegându-se că prin furnizarea acestor materiale nu suntem implicați în furnizarea de consultanță sau servicii juridice ori de altă natură. Informațiile conținute în sau prin intermediul site-ului se bazează pe surse considerate a fi corecte și fiabile și am exercitat o atenție rezonabilă pentru a asigura exactitatea informațiilor. Cu toate acestea, nu facem nici o declarație sau garanție cu privire la o asemenea precizie. Aceste materiale au fost pregătite pentru noi de către personalul nostru și alții.


3.  DREPT DE AUTOR

 

Acest site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea deținută de Cheile Gradistei SRL. Acest site și conținutul furnizat pe acest site nu pot fi copiate, reproduse, republicate, încărcate, postate, modificate, transmise sau distribuite fără acordul scris al Cheile Gradistei SRL, cu excepția faptului că puteți descărca, afișa și imprima o copie a Materialelor prezentate pe acest site pe un singur computer, numai pentru uz personal, necomercial. Utilizarea neautorizată a acestui site și / sau a materialelor conținute pe acest site poate încălca legile aplicabile privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte legi. Trebuie să păstrați toate notificările privind drepturile de autor și mărcile comerciale, inclusiv orice alte observații de proprietate, conținute în materiale. Utilizarea acestor materiale pe orice alt site web sau în orice mediu de computere în rețea este interzisă.

 

Cu excepția cazului în care se indică altfel, toate denumirile, siglele, mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale sunt proprietatea Cheile Gradistei SRL și nu pot fi folosite de nimeni în nici un scop fără consimțământul nostru expres scris.

 

4.  ACORDUL UTILIZATORULUI

 

Prin supunerea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informații către noi, referitoare la îmbunătățiri aduse Site-ului și / sau serviciilor legate de Site; (denumit, în continuare, "Supunerea"), sunteți de acord că o asemenea supunere va fi considerată și va rămâne proprietatea SC Cheile Gradistei SRL. Niciuna dintre Supuneri nu va fi supusă niciunei obligații de confidențialitate pe SC Cheile Gradistei SRL nu este răspunzătoare pentru utilizarea sau dezvăluirea oricărei Supuneri. SC Cheile Gradistei SRL deține toate drepturile legate de Prezentare și are dreptul de a utiliza Supunerea fără restricții în orice scop, comercial sau în alt mod, fără compensare pentru dvs. De asemenea, garantați că titularul oricăror drepturi, inclusiv drepturile morale în astfel de conținut, a renunțat total și efectiv la toate aceste drepturi și v-a acordat în mod valabil și irevocabil dreptul de a furniza drepturile de proprietate asupra Cheile Gradistei SRL.

 

5.  CONȚINUTUL LEGAT DE SITE

 

Link-uri către alte site-uri care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. sunt furnizate pentru confortul dvs. Prin furnizarea acestor link-uri, nu validăm sau recomandăm astfel de site-uri sau materialele prezentate de sau furnizate de acestea și nu suntem responsabili pentru materialele, serviciile sau alte situații din sau legate de sau de pe orice alt site.

Este posibil să existe linkuri către alte site-uri de pe paginile Site-ului care vă duc în afara site-ului nostru. Acestea includ legături de la agenți de publicitate, sponsori și parteneri de

conținut care pot utiliza sigla noastră ca parte a unui acord de co-branding. Aceste alte site-uri pot trimite propriile cookie-uri către utilizatori, pot colecta date, solicita informații personale sau pot conține informații pecare le-ați putea considera nepotrivite sau ofensatoare. În plus, agenții de publicitate de pe Site pot trimite cookie-uri către utilizatori, pe care nu le controlăm. Ne


rezervăm dreptul de a dezactiva link- urile de pe site-urile terților către Site. Rețineți că ori de câte ori distribuiți informații online, aceste informații pot fi colectate și utilizate de persoane necunoscute. Nu putem garanta securitatea oricăror informații pe care le dezvăluiți online; Faceți astfel de dezvăluiri pe propriul risc.

 

6.  NEGARE, EXCLUDERE ORI GARANȚIE

 

Sunteți de acord cu utilizarea site-ului pe propriul risc. Site-ul și orice informații, conținuturi și / sau materiale aferente sunt furnizate pe baza "ca atare", fără niciun fel de garanții. SC Cheile Gradistei SRL neagă toate garanțiile, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la: garanții de titlu sau garanții implicite de vandabilitate; adecvare pentru un scop specific; neincalcare; și cele care fac obiectul statutului sau legii sau dintr-un un curs de afaceri sau utilizarea comerțului; altele decât aceste garanții care sunt implicite și nu pot fi excluse, restricționate sau modificate în conformitate cu legile aplicabile prezentului acord.

 

Niciun sfat oral sau corespondență scrisă sau informații furnizate de Cheile Gradistei SRL nu pot crea o garanție de niciun fel, și nu trebuie să vă bazați pe aceste informații sau sfaturi.

Transmisiile electronice, incluzând internetul, reprezintă media publică și orice utilizare a acestor media este publică și nu privată. Informațiile legate sau relaționate de către o utilizare sunt publice sau reprezintă proprietatea informațiilor colective și nu informații personale sau private.

 

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe site-urile care au legătură cu Site-ul sau sunt pe Site. Părțile despăgubite nu sunt responsabile pentru disfuncționalități, defecțiuni, întârzieri sau dificultăți ale programelor telefonice, electrice, electronice, de rețea, Internet, computer, hardware sau software sau scrisori ori e-mailuri, conexiuni, mesaje sau înregistrări de orice natură sau de orice formă întârziate, pierdute, furate, ilizibile, incomplete, defecte, sau securitatea oricăror astfel de probleme. Mai mult, părțile despăgubite nu sunt responsabile pentru informațiile de intrare incorecte sau inexacte cauzate de utilizatorii de Internet sau de vreun echipament sau programare asociat sau utilizat în Site sau de orice eroare tehnică sau umană

care poate apărea în procesarea oricărei Informații legate de Site.

 

De asemenea, sunteți de acord că părțile despăgubite nu sunt responsabile sau răspunzătoare în niciun fel de vătămarea, pierderea sau deteriorarea computerului dvs. sau interceptarea sau utilizarea informațiilor privind cărțile de credit legate de sau care rezultă din utilizarea Site-ului sau a oricăror site-uri, servicii sau materiale relaționate și, de asemenea, nu sunt responsabile sau răspunzătoare în niciun fel pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare sau daune legate de sau care rezultă din orice parte a site-ului care operează sau nu în operarea pe computere sau rețele utilizate de dvs. sau care comunică cu astfel de computere Sau rețele.

 

Site-ul poate conține inexactități tehnice sau erori tipografice sau omisiuni. Cheile Gradistei SRL nu este responsabil pentru nici o eroare tipografică, fotografică, tehnică sau de prețuri (incluzând, fără a se limita, la tarifele hoteliere greșite), afișate pe site-ul nostru. Cheile Gradistei


SRL își rezervă dreptul de a aduce modificări, corecții și / sau îmbunătățiri site-ului, precum și produselor și programelor descrise în aceste informații, în orice moment, fără notificare. Ne rezervăm dreptul de a anula sau de a modifica rezervările în cazul în care se pare că un client s-a implicat într-o activitate frauduloasă sau necorespunzătoare sau în alte circumstanțe în care se pare că rezervările conțin sau au rezultat dintr-o greșeală sau o eroare.

 

7.  INDEMNIFICARE

 

Sunteți de acord să acordați despăgubiri companiei Cheile Gradistei SRL și filialelor sale, afiliatelor, ofițerilor, directorilor, agenților și angajaților pentru orice revendicare sau cerere, inclusiv onorariile avocaților, făcute de orice terță parte din cauza încălcării dvs a Prezentul acord sau documentele pe care le încorporează prin referință sau încălcarea de către dvs. a oricărei legi sau a drepturilor unei terțe părți. Cheile Gradistei SRL nu renunță la dreptul său de a acționa în legătură cu încălcări ulterioare și similare ale dvs ale legilor în vigoare sau prezentului acord.

Sunteți în întregime responsabili pentru păstrarea confidențialității parolei și contului dvs. și pentru toate activitățile care apar în contul dvs.

 

Prin prezenta, ne despăgubiți, apărați și ne conderați nevinovați, atât pe noi, cât și hotelurile și ofițerii, directorii, agenții, contractorii, subcontractorii, oaspeții, rezidenții, vizitatorii, invitații, beneficiarii și angajații (colectiv "Părțile despăgubite") pentru și împotriva oricăror acuzații, cereri, revendicări, datorii, daune, amenzi, penalități sau costuri de orice natură (inclusiv onorariile avocaților) și dacă, din cauza decesului sau rănirii oricărei persoane sau a pierderii sau deteriorării vreunei proprietăți sau în alt mod ("Revendicări") care rezultă din sau sunt în vreun fel legate de acest Acord, de serviciile sau produsele furnizate de Site sau orice act conex îndeplinit sau neîndeplinit de către dvs. și indiferent dacă a provocat sau a contribuit prin neglijența Cheile Gradistei SRL sau Orice agent sau angajat al părților despăgubite sau oricare dintre acestea (Cu excepția și în măsura interzisă de legislația aplicabilă) sau reclamații care apar din contul dvs., inclusiv, fără limitare, orice revendicări legate de încălcarea de către dvs. a drepturilor de proprietate intelectuală ale oricărei persoane, inclusiv, fără limitare, drepturile de autor, brevetul, Marca comercială, drepturile artistului, moralul moral, intimitatea, publicitatea sau drepturile care decurg din alte legi privind proprietatea intelectuală. În cazul în care orice revendicare este făcută sau se declanșează o acțiune sau o procedură împotriva

părților despăgubite sau a oricăreia dintre acestea, care decurg din sau sunt legate de prezentul acord,orice astfel de parte despăgubită vă poate solicita, printr-o notificare rezonabilă, și prin Cheltuiala dvs., respingerea unei astfel de reclamații sau preluarea oricărei astfel de acțiuni sau proceduri și angajarea unui avocat în acest scop, acest avocat să fie supus aprobării prealabile în scris a unei astfel de părți despăgubite, care se consideră a fi fost acordată prin prezenta În cazul unui avocat care acționează pentru asigurătorii dvs. care se ocupă de o asemenea rezistență sau apărare. Veți coopera cu noi în apărarea oricărei revendicări. Ne rezervăm dreptul, pe propria noastră cheltuială, de a ne apăra și de a controla exclusiv orice chestiunie de despăgubire solicitată de către dvs.8.  LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

 

Nici noi și niciunul dintre fondurile, diviziile, afiliații, agenții și reprezentanții noștri nu suntem responsabili în fața dumneavoastră sau oricăror altor persoane pentru orice pierdere sau rănire sau daune directe, indirecte, accidentale, speciale, punitive sau similare care rezultă din accesul dumneavoastră sau utilizarea sau necesitatea dumneavoastră pentru accesarea sau utilizarea site-urilor web, oricăror materiale, avizuri sau recomandări ale părților terțe pe site-uri web.

 

Aceste limitări se aplică dacă răspunsurile prevăzute sunt pe baza de contract, prejudiciu, neglijență, răspundere strictă sau orice altă bază, chiar dacă am fost informați asupra posibilității unor astfel de daune. În jurisdicții care nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecvente, răspunderea noastră în aceste jurisdicții va fi limitată în limitele permise de lege. Prin prezenta renunțați la dreptul de a face orice revendicări asupra noastră, diviziilor, afiliaților, agenților și reprezentanților noștri provenind din utilizarea dvs. a site-urilor web, sau orice materiale, avizuri sau recomandări ale terților la site-uri web.

 

9.  ABSOLVIRE A RESPONSABILITĂȚII

 

Prin utilizarea site-ului, toti utilizatori recunosc si sunt de acord că părțile despăgubite sunt absolvite de responsabilitate cu privire la toate aspectele sitului (incluzând, fără a se limita la, orice boală, pierdere, litigiu, pierderi personale, moarte, daune de proprietate și cereri pe baza drepturilor de publicitate, defăimare sau invazie a confidențialității, taxelor avocaților și costuri de judecată) care pot apărea în urma utilizării site-ului sau a acceptării, posesiunii, utilizării defectuoase a informațiilor, materialelor, serviciilor sau produselor aferente sau acceptate de acest site. Ne rezervăm dreptul oricând și fără notificare pentru a restricționa sau reduce accesul la site și la serviciile, conținutul, materialele și funcțiile de orice fel, oricui. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a căuta orice formă de scutire, incluzând, fără limitare, taxelor avocaților pentru activitate frauduloasă sau ilegală legată de utilizarea site-ului.

 

Recunoașteți că există o posibilitate ca, ulterior executării prezentului Acord, să descoperiți fapte sau să suportați ori să suferiți revendicări care nu au fost cunoscute sau suspectate la momentul executării prezentului Contract și care, dacă ar fi fost cunoscute la acea dată, ar fi putut afecta considerabil executarea prezentul acord. Recunoașteți și sunteți de acord că, din cauza prezentului Acord și a comunicării conținute în această secțiune a prezentului Contract, vă asumați orice risc de astfel de fapte necunoscute și de asemenea creanțe necunoscute și nesuspectate.

 

10.  ACCES ȘI INTERFERENȚĂ

 

Nu veți folosi niciun proces pentru a monitoriza sau a copia Site-ul sau conținutul sau informațiile (inclusiv informațiile) conținute în acesta fără consimțământul scris în prealabil. Sunteți de acord că nu veți folosi niciun dispozitiv, software sau program pentru a interfera sau a încerca să interfereze cu funcționarea corectă a Site-ului sau cu orice tranzacție efectuată prin intermediul Site-ului. Sunteți de acord că nu veți copia, reproduce altera sau modifica, crea


lucrări derivate sau afișa public orice conținut de pe Site fără consimțământul expres scris al nostru sau al unei terțe părți corespunzătoare.

 

Informațiile (inclusiv informațiile) pe care ni le furnizați (i) nu trebuie să conțină viruși, cai troieni, worms, time bombs, boți sau alte programe care sunt destinate să deterioreze, să interfereze în mod negativ, să intercepteze sau să exproprieze orice sistem , Date sau informații; Și (ii) nu creează răspundere pentru noi și nu ne determină să pierdem (integral sau parțial) serviciile furnizorilor noștri ISP sau ai altor furnizori.

 

11.  ÎNCHEIEREA

Acești termeni sunt valabili până când sunt încheiați de către oricare dintre părți. Puteți renunța la acești termeni în orice moment prin întreruperea utilizării Site-ului și distrugerea tuturor materialelor obținute de pe oricare dintre aceste site-uri, toate documentele aferente și toate copiile și instalările acestora, indiferent dacă sunt făcute în condițiile prezentului Contract sau altfel. Accesul dvs. la Site poate fi reziliat imediat fără notificare de la noi dacă, în mod exclusiv și deliberat, nu respectați niciun termen sau prevedere din acest Acord.

 

12.  LEGEA GUVERNATOARE

Trebuie să respectați toate legile, statutele, ordonanțele și reglementările aplicabile privind utilizarea de către dvs. a site-ului și solicitarea de oferte pentru achiziționarea și / sau vânzarea de produse și / sau servicii. Orice litigii care decurg din sau au legătură cu acest site vor fi guvernate și interpretate și aplicate în conformitate cu legile României aplicabile contractelor încheiate și care vor fi efectuate integral în România. Utilizarea acestui site este neautorizată în orice jurisdicție care nu aplică toate prevederile acestor Termeni, inclusiv, fără limitare, la acest paragraf. Sunteți de acord că orice acțiune în justiție sau echitabil care rezultă din sau în legătură cu termenii prezentului Contract va fi depusă numai la Curtea de Justiție a României, București.

 

13.  COMUNICAREA

 

Întrebările sau comentariile privind Site-ul și informațiile conținute în Site trebuie trimise la cheilegradistei@gmail.com la Cheile Gradistei SRL. Orice comunicare sau material care ne-a fost transmis prin intermediul site-ului sau al e-mailului pe Internet este transmis neconfidențial.

 

14.  POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Oferindu-ne detaliile dvs. prin intermediul acestui website, asiguram că toate informatiile sunt gestionate în conditii de siguranta si că drepturile oferite de actul 677/2001 privind protecția datelor personale și circulația liberă a datelor, precum și drepturile oferite de 506/2004 privind protecția datelor cu caracter personal și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, intervenția, libertatea de a lua o decizie individuală, dreptul de a soluționa orice problemă în instanță, dreptul de a refuza prelucrarea ulterioară a datelor dvs. Și


dreptul de a solicita ștergerea acestora) sunt respectate. Pentru a putea exercita oricare dintre aceste drepturi, ne puteți trimite un e-mail la adresa cheilegradistei@gmail.com.

Află primul ce e nou
Trimite
Copyright © 2017 Cheile Grădiștei. Toate drepturile rezervate.